Mengajarkan Batu AI, Kertas, Gunting!

Pengarang: Michelangiolo Mazzeschi

Menggunakan pendekatan Machine Learning untuk mengajarkan AI siapa yang akan menang ketika dua pemain Rock, Paper, Scissors membuat pilihan mereka. Teluk penuh…

Diterbitkan melalui Menuju AI